Florante Solmerin

202ND Best Army Brigade

by: Florante Solmerin Ang mga miyembro ng Philippine Military Academy (PMA) “Maringal” Class of 1988 na nasa Armed Forces of the Philippines (AFP) ay papalapit na rin sa rurok ng kanilang serbisyo. Ilang taon na lamang at sila’y balik na rin sa pagkasibilyan, retired na. Karamihan sa mga miyembro ng Maringal class ay nasa Philippine […]

Read More