historybanks

202ND Best Army Brigade

by: Florante Solmerin Ang mga miyembro ng Philippine Military Academy (PMA) “Maringal” Class of 1988 na nasa Armed Forces of the Philippines (AFP) ay papalapit na rin sa rurok ng kanilang serbisyo. Ilang taon na lamang at sila’y balik na rin sa pagkasibilyan, retired na. Karamihan sa mga miyembro ng Maringal class ay nasa Philippine […]

Read More

Soldier Nurse in AFP in Trending Spot

Sa mga Nurse na Sundalo tulad ni PFC Aly Munoz, Salamat po sa inyong serbisyo sa ating bayan! Siya Ang kasama sa hanay ng mga Nurse na Sundalo sa Armed Forces of the Philippines. Siya at isang Tunay na Model Beauty Philippines Research by www.gpsonlinetv.com

Read More